Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków SPR Olkusz  do elitarnego projektu Klubu 100. Na każdego Partnera czeka nie tylko karnet na mecze ligowe, ale też dodatkowe przywileje. Członkostwo w klubie skierowane jest do osób fizycznych oraz Firm i polega na comiesięcznym wsparciu finansowym Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz kwotą nie mniejszą niż 100 zł.

Przywileje Członków projektu Klubu 100:

– każdy Partner otrzymuje karnet na wszystkie mecze SPR Olkusz rozgrywane w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, dedykowaną kartę Projektu, oraz: skarpety, brelok, smycz i magnes klubowy,

– informacja o Partnerstwie i wsparciu klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sprolkusz.pl – umieszczenie imienia i nazwiska lub „Nicku” w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100.

– podziękowania dla darczyńców Klubu 100 zostaną opublikowane informacyjnie w corocznym podsumowaniu wydarzeń.

– podziękowania dla darczyńców Klubu 100 będą prezentowane słownie i graficznie podczas meczów I Ligi Kobiet.

Aby zostać Partnerem projektu Klubu 100 należy spełnić warunki podane w regulaminie, wypełnić deklarację członkowską, przesłać skan swojego zdjęcia oraz dostarczyć do Klubu w wybrany sposób:

– dostarczyć osobiście do biura klubu (ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz),

– przesłać do klubu na adres pocztowy (Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz, ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz),

– przesłać skany na adres mailowy: media@sprolkusz.pl

Liczymy na wsparcie naszych Kibiców! #SPRawniePoMarzenia

ZASADY PARTNERSTWA W KLUBIE 100:

 1. Do Projektu Klubu 100 mogą przystąpić osoby fizyczne lub Firmy po wypełnieniu Deklaracji Partnerstwa dostępnej do pobrania na stronie www.sprolkusz.pl lub w siedzibie klubu przy ul. Floriańskiej 2 oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości 300 zł.
 2. Partner Projektu Klubu 100 deklaruje wpłacanie comiesięcznej darowizny nie mniejszej niż 100 zł. Deklaracje wpłat na wyższe kwoty są mile widziane.
 3. Wpłaty można dokonać z góry (jednorazowo) za pełen okres wynoszący 1 rok, w tym przypadku wpłata wynosi minimum 1000 zł.
 4. Wpłaty dokonywane są na rzecz Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz, ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-214-94-86, KRS: 0000333677, tytuł przelewu: SPR OLKUSZ KLUB 100.

Wpłat można dokonywać w formie darowizny przelewem bankowym na konto: Santander Bank: 38 1090 1665 0000 0001 3067 2595 lub gotówką pod adresem klubu.

 1. Brak wpłat składek przez okres dwóch miesięcy powoduje automatyczne zawieszenie partnerstwa.
 2. Zebrane środki finansowe dotyczące Projektu Klub 100 będą do dyspozycji Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz i zostaną przeznaczone na cele statutowe klubu.
 3. Partnerzy Projektu Klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat realizacji projektu za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.
 4. Partner Projektu Klubu 100 wyraża zgodę/nie wyraża zgody do publikacji imienia i nazwiska lub „Nicku” (tak jak zaznaczono) w deklaracji, na stronie klubu, FB i innych publikowanych listach uczestników Projektu Klubu 100 wraz z kwotą osiągniętą przez uczestnika w danym sezonie ligowym.
 5. Partner projektu Klubu 100 prześle skan swojego zdjęcia na potrzeby wyrobienia karnetu na email: media@sprolkusz.pl.

PRZYWILEJE PARTNERSTWA W KLUBIE 100:

 1. Każdy Partner otrzymuje prawo bezpłatnego wejścia na mecze rozgrywane przez SPR Olkusz w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, dedykowaną kartę Projektu, oraz: skarpety, brelok, smycz i magnes klubowy.
 2. Informacja o Partnerstwie wsparciu klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sprolkusz.pl – umieszczenie imienia i nazwiska lub „Nicku” w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100.
 3. Lista Partnerów Klubu 100 zostanie opublikowana w corocznym podsumowaniu wydarzeń.
 4. Lista TOP 5 Partnerów Klubu 100 w danym miesiącu zostanie nagrodzona dodatkowym gadżetem klubowym.
 5. Lista TOP 5 Partnerów Klubu 100 będzie wyczytywana oraz prezentowana graficznie podczas trwania spotkań I Ligi Kobiet i podczas eventów sportowych organizowanych przez SPR Olkusz (także w Internecie).

Wszelkich informacji udziela: Piotr Kubiczek – tel. 661 637 570 / media@sprolkusz.pl.

DEKLARACJA DO POBRANIA: TUTAJ