DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Pobierz DEKLARACJĘ

OPŁATY:

Od sierpnia 2022 roku, opłata za zajęcia wynosi 120 zł / m-c

Każdy Rodzic może ubiegać się o zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty za zajęcia. Warunkiem jest odbycie rozmowy z Zarządem oraz złożenie wniosku z prośbą o zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty.

Opłaty prosimy wpłacać do 15-go każdego miesiąca. Płatność za zajęcia obowiązuje przez 11 miesięcy – od sierpnia do czerwca. Lipiec jest „wolny” od wnoszenia płatności.

DANE DO PRZELEWU:

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Floriańska 2

Bank Santander nr konta: 38 1090 1665 0000 0001 3067 2595

Tytułem: „Składka za nazwisko i imię dziecka – rok urodzenia – za okres. . .”

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE TRENINGÓW:

Prosimy o przybycie każdorazowo minimum 10 minut przed planowanym rozpoczęciem treningu.

Zawodnicy muszą być zaopatrzeni w strój treningowy i bidon z wodą.

Każde dziecko musi przynajmniej raz w roku wykonać badania lekarskie u lekarza sportowego, względnie rodzinnego. Co rok wymagane są badania: morfologii, moczu, EKG spoczynkowe do 12 lat, powyżej wysiłkowe. Na zlecenie lekarza sportowego trzeba odbyć konsultacje u laryngologa, okulisty, stomatologa.

W razie pytań prosimy o Kontakt

Lub skontaktuj się z nami przez

Aplikację